بایگانی برچسب برای: پژوهش

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه‌ی نوجوانان (بر مبنای روش پذیرش و تعهد)

یکی از فعالیت‌هایی که در سال 97 در موسسه طلوع برای نوجوانان …