بایگانی برچسب برای: هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

اعتیاد به نت (معرفی کتاب همراه با نمونه‌ای از مطالب)

/
اعتیاد به نت (معرفی کتاب همراه با نمونه‌ای از مطالب) مشخصا…

چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه‌ها تشخیص دهیم؟ (معرفی کتاب همراه با نمونه‌ای از مطالب)

/
چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه‌ها تشخیص دهیم؟ (معرفی کتاب همراه …