بایگانی برچسب برای: نیازهای کودکان

برگزاری کارگاه نیازهای کودکان

امسال نیز همچون سال گذشته کارگاه آموزشی‌ای با موضوع «نیازهای کودکان» برای والدی…

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نیازهای کودکان و مهارت‌های فرزندپروری

/
هر والدی بر مبنای آگاهی‌های اجتماعی، تربیتی و هستی‌شناختی خود و در ع…