بایگانی برچسب برای: معلمان نابینا و کم‌بینا

گفتند معلم نابینا نمی‌خواهیم

/
گفتند معلم نابینا نمی‌خواهیم «بینا بودن»، هم شرط کافی بود، هم لاز…