بایگانی برچسب برای: مدارس دموکراتیک

آیا آموزش می‌تواند دنیا را تغییر دهد؟

/
تجربه‌ی مدارس شهروندی در پورتوآلگره (برزیل) وقتی صحبت از دموکراسی …

رستگاری مشترک

معرفی مقاله‌‌ای با موضوع زندگی و اندیشه‌های پائولو فریره «…