بایگانی برچسب برای: فوتبال

و اما پسران نوجوان محله و کلاس فوتسال …

تابستان گرم... یعنی همان روزهایی که پسرها در کلاس فوتسال …

رقابت و دوستی در کلاس فوتبال

کلاس فوتبال دانش‌آموزان موسسه‌ی طلوع که از نیمه‌ی دوم مهر ماه…

برگزاری کلاس فوتبال در مؤسسه طلوع

🍃 فوتبال برایشان بازی نیست، زندگی است... پسربچه‌های سعدی …

برگزاری کلاس فوتبال

تابستان امسال نیز همچون سال گذشته، در موسسه طلوع برای پسران 9 ت…