بایگانی برچسب برای: جنگ، صلح

بر فراز دریا (معرفی مجموعه کتاب با موضوع جنگ و صلح)

/
بر فراز دریا (معرفی مجموعه کتاب با موضوع جنگ و صلح) [مرد آلم…

شلیک به ستاره‌ها (یک طرح درس)

/
شلیک به ستاره‌ها (یک طرح درس) این طرح درس براساس داستان «شل…