بایگانی برچسب برای: جستجوگری

کلاس اکتشاف: تجربه‌ای در پیش‌دبستانی طلوع و معرفی روش تدریس کاوشگرانه

/
اجازه ... ... میز چطور درست می‌شه؟ ... چرا آهنربا به درِ کلاس…

اردوی طبیعت‌‌گردیِ آموزش پیش‌دبستانی طلوع

اولین اردوی تفریحی ـ اکتشافی کودکان پیش‌دبستانی طلوع، در فصل پایی…

کلاغ تشنه‌کام – گزارشی از یک کلاس «اکتشاف» دوره‌ی آموزش پیش‌دبستانی طلوع

کودکان با آگاهی یافتن از مکان خودشان نسبت به دنیای اطرافشان، به در…