بایگانی برچسب برای: ثبت نام

ثبت نام از کودکان در دوره‌ی جدید آموزش جبرانی پیش از دبستان

با توجه به فرا رسیدن ماه مهر و شروع سال تحصیلی جدید، از مدتی پ…

«خانه‌ی نوجوان»؛ گام های آغازین

خانه نوجوان طلوع مکانی است تازه در موسسه طلوع که در آن نوجوانا…