بایگانی برچسب برای: تفکر انتقادی

راهنمای عملی اخلاق (معرفی کتاب)

/
راهنمای عملی اخلاق (معرفی کتاب) مشخصات کتاب‌شناسی نام کتاب: راهن…

تفکر انتقادی (معرفی کتاب)

/
تفکر انتقادی (معرفی کتاب) مشخصات کتاب‌شناسی نام کتاب: تفکر انتقادی: تدابیری برا…

روش تدریس مناظره

/
روش تدریس مناظره سکانسی از فیلم مناظره‌کنندگان بزرگ صحنه: مناظره‌ی نهایی بین دو دانش…

هنر دقیق‌خواندن (معرفی کتاب همراه با نمونه‌ای از مطالب)

/
هنر دقیق‌خواندن (معرفی کتاب همراه با نمونه‌ای از مطالب) مشخ…

رسانه‌ها و پیام‌ها (چند فعالیت برای دانش‌آموزان)

/
رسانه‌ها و پیام‌ها (چند فعالیت برای دانش‌آموزان) رسانه‌ها چه پیام…

نظام آموزشی بانکی

مقاله‌ای در تحلیل مسائل ساختاری آموزش و پرورش   عنوان مقاله…

لطفاً ساکت! کودکان سخن می‌گویند

در کشور آرژانتین، سال‌های طولانی دهه‌ی 1980م.، حکومت دیکتاتور…

خواباندن زیر انبوهی از اطلاعات یا بیدار کردن تفکر؟

سؤالاتی که دانش‌آموزان باید هنگام مواجهه با مطالب جدید بپرسند …