بایگانی برچسب برای: برنامه ریزی آموزشی

مطالعات اجتماعی در ساختار مدرسه

/
در سال 1905م. فردی به نام جسی جونز، مقاله‌ای با عنوان «کار…

آموزش بین‌ رشته‌ای: معرفی و اهمیت

/
اهداف آموزشی بسیاری از مدارس، بر این مبنا طراحی شده‌است که دانش‌آم…