بایگانی برچسب برای: بازی درپیش‌دبستانی طلوع

دست به دست (بازی امدادی)

/
بازی راهی است ضروری برای آنکه کودکان مهارت‌های اساسی زندگی را فراب…

کودکان و بازی‌های حرکتی

معلم: امروز کدام زنگ را بیشتر دوست داشتی؟ - اجازه! همون زن…

شکستن محدودیت‌های دنیای واقعی با «بازی نمایشی»

/
یکی از فعالیت‌هایی که در دوره‌ی جبرانی آموزش پیش از دبستان موسسه‌ی طلوع …