بایگانی برچسب برای: بازیافت

کاغذ، جنگل، بازیافت؛ ادغام ریاضیات، علوم تجربی و علوم زیست محیطی در یک طرح درس

/
مناسب برای پایه‌های ششم و هفتم و آموزش از راه دور در رویکردهای نوین آ…

ساخت کاردستی با مواد بازیافتی

زباله‌ها کجا می‌روند؟ بازیافت چیست؟ آیا کاغذ و پلاستیک…