بایگانی برچسب برای: آموزش پیش از دبستان

داستان لکنت زیبای او

/
داستان لکنت زیبای او نگین دختر شش ساله‌ی کلاس من است؛ دختری …

وقتی که من آشپز شدم

/
تجربه کردن فضا‌های مختلف و ورود به دنیا‌های جدید به بچه‌ها فرصت…

کودکان پیش‌دبستانی نانوا شدند و نان پختند

هفته گذشته کودکان پیش دبستانی نانوا شدند و نان پختند. معلم: ام…

کودکان و بازی‌های حرکتی

معلم: امروز کدام زنگ را بیشتر دوست داشتی؟ - اجازه! همون زن…

نقاشی، دوازه‌ی ورود به دنیای کودکان است.

/
پنجاه دقیقه‌ای از شروع نقاشی کشیدن بچه‌ها می‌گذشت. بچه‌ها آرام و…

کودکان پیش‌دبستانی و سفر در میان درختان جنگل

هفته‌ی گذشته کودکان پیش‌دبستانی به همراه پسر بچه‌ای که نقاشی …

کودکان پیش دبستانی آماده ورود به سال جدید و پذیرای تغییر و تحول شدند.

/
یک و دو و سه و چهار بچه ها آمد بهار گل‌ها شکوفه داد…

اجرای نمایش موزیکال توسط کودکان پیش‌دبستانی

/
      گنجشکه جیک جیک می‌کنه جیک جیک جیک ساعت داره تی…

لباس گرم برای حیوانات جنگل

/
در هفته‌ی گذشته، کودکان پیش‌دبستانی به کمک چهار همسایه‌ مهربان در یک…