بایگانی برچسب برای: آموزش واحد مشاوره

برگزاری کارگاه با موضوع «عشق» و «هویت زنانه‌ی ما» ویژه‌ی دختران نوجوان

در تابستان 97 دو کارگاه آموزش «مهارت‌های روان‌شناسی و بحث و گفت و گو» با …

برگزاری دوره مهارت‌های اساسی زندگی برای دختران نوجوان

در واحد مشاوره‌ی طلوع، توانستیم برای دختران نوجوان یک دوره‌…

برگزاری کارگاه توقف خودزنی برای دانش‌آموزان دختر پایه‌ی هفتم

کارگاه توقف خودزنی1 برای دانش‌آموزان دختر پایه‌ی هفتم توسط واحد مشاو…