واحد مشاوره‌ی طلوع

بسیاری از کودکان و نوجوانان مخاطب ما و نیز خانواده‌های آنان ممکن است در مواجهه با مسائل و انتخاب‌های مهم زندگی‌شان نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای داشته باشند. انتخاب شغل، رشته‌ی تحصیلی، ازدواج و وقوع اتفاقاتی از جمله نزاع‌های خانوادگی، طلاق و قرار گرفتن در معرض آسیب‌هایی چون اعتیاد و خشونت خانگی موجب می‌شود ارایه‌ی خدمات کارآمد مشاوره‌ای به محرومین ضرورت ویژه‌ای پیدا کند.

واحد مشاوره‌ی طلوع در تلاش است تا با ارایه‌ی خدمات مشاوره‌ای و هم‌چنین شناسایی مشاورین و روانشناسان مایل به همکاری داوطلبانه، ارایه‌ی خدمات مشاوره‌ای به محرومین را تسهیل کند.