گزارش طرح تأمین هزینه‌ی خرید کتاب درسی برای دانش‌آموزان نیازمند دبستانی

در اردیبهشت‌ماهِ امسال، فراخوانی برای مشارکت در طرح تهیه‌ی کتاب درسی برای دانش‌آموزان نیازمند مقطع دبستان منتشر شد.

با یاری خدا، مبلغ جمع‌آوری شده برای این فراخوان، بیش از میزان معین شده بود و ما توانستیم دانش‌آموزان بیشتری را در این طرح پوشش دهیم. مجموع مبلغ جمع‌آوری شده برای این فراخوان در نهایت به ۸۲۸۵۰۰۰ تومان رسید، که با توجه هزینه‌ی متوسط ۲۰هزارتومان برای تهیه‌ی کتاب برای هر دانش‌آموز، حدود ۴۱۵ دانش‌آموز نیازمند هزینه‌ی تهیه‌ی کتاب درسی سال تحصیلی آینده‌شان را دریافت کردند.

این دانش‌آموزان از میان ۲۱ مدرسه‌ی استان فارس (در شیراز و دو شهرستان دیگر)، و دو مؤسسه‌ی خیریه، شناسایی شده بودند.

 

مطالب مرتبط: