گردش در طبیعت، راهی برای شناخت جهان پیرامون

رنگ و وارنگه خال‌هاش

چقد قشنگه خال‌هاش

خونه‌ش تو باغ و باغچه است

رنگ گله رو بال‌هاش

کارش چیه؟ دوخت و دوز

کفش می‌دوزه شب و روز

شب رسیده به نیمه

کارش تموم نیست هنوز

تا فردا مهلت داره

وای که چقد کار داره

باید بدوزه امشب

یه چند تا کفش پاره

کفشا مال همسایه‌ است

امانتی اینجا هست

خوشحاله پینه دوزه

هدیه می‌ده، راضی هست

* * * * *

ببینید من یک کفشدوزک پیدا کردم!

این را در حالی می‌گفت که چشمانش برق می‌زد و از خوشحالی در پوستش نمی‌گنجید.

کفشدوزک را به مربی‌اش داد و مربی آن را در ظرف مخصوص مشاهده حشرات گذاشت و به کودکان دیگر هم نشان داد.
چند دقیقه بعد دوباره با خوشحالی آمد و گفت: «ببینید باز هم کشدوزک پیدا کردم.» مربی گفت: «چه خوب حالا دیگر کفشدوزک تنها نیست و دوستش هم آمده پیشش. کفشدوزک را این‌جا نگه می‌داریم تا بقیه دوستانت هم آنها را ببینید و بعد آزادشان می‌کنیم که به خانه‌‌‌‌‌‌‌‌شان برگردند.»

– نه، اینها را من پیدا کردم و مال من هستند!

مربی توضیح داد که این کفشدوزک‌ها این جا با هم بازی می‌کنند و  غذایشان گیاهان این باغچه هستند و خانه‌شان و بقیه اعضای خانواده‌شان هم در این باغچه‌ها زندگی می‌کنند و نباید آن‌ها را از یکدیگر دور کنیم. کودکی که کفشدوزک‌ها را پیدا کرده بود گفت: «پس خانم معلم خودم باید ببرمشان خانه‌شان.»

بعد از اینکه کودکان دیگر نیز کفشدوزک‌ها را دیدند، به همراه تعدادی از دوستانش کفشدوزک‌ها را در باغچه گذاشتند و با آن‌ها خداحافظی کردند.

* * * * *

هفته گذشته کودکان پیش دبستانی به اردو رفتند.

در این اردو که با هدف گردش کودکان در طبیعت و آشنایی آن‌ها با طبیعت انجام شد، کودکان ابتدا در فضای پارک گشتند و با یکدیگر بازی کردند. پس از آن هر گروه از کودکان با مربی و کمک مربی‌شان به گیاهان پارک سر زدند. کودکان با گیاهان همیشه سبز آشنا شدند.

در این گردش کودکان گیاهان مختلف را با دقت مشاهده کردند، لمس کردند و بوییدند. کودکان برای مشاهده گیاهان از ذره بین استفاده کردند و به تفاوت برگ‌های گیاهان توجه کردند.

کودکان در گردش گیاهانی را که دوست داشتند جمع آوری کردند و سپس با آن‌ها کاردستی درست کردند.

در پایان نیز معلم‌ها برای تقویت مهارت‌های همکاری و کارگروهی کودکان، یک بازی امدادی اجرا کردند.