کودکان پیش‌دبستانی نانوا شدند و نان پختند

هفته گذشته کودکان پیش دبستانی نانوا شدند و نان پختند.

معلم: امروز قراره نان بپزیم.
محمد: توی بازی و نمایش خانم معلم؟
معلم: نه قراره نانوا بشیم، خمیر نان درست کنیم و با خمیرنان واقعی نان بپزیم.
محمد (در حالی که با هیجان داد می زند): مگه میشه؟

در ابتدای روز، معلم کتاب بهترین نان برای مهربان‌ترین حیوان را برای کودکان خواند. داستان نانوایی که نانی را پخته و در جنگل به دنبال مهربان‌ترین حیوان می‌گردد که نان را به او بدهد. در این داستان مهربان‌ترین حیوان در جنگل، در گفت‌وگوها و برخوردها پیدا می‌شود.

سپس کودکان در کتابِ از گندم تا نان، فرایند آماده شدن نان را از ابتدا آموختند و بعد آماده‌ی نانوایی شدند.

کودکان در فرآیند پخت نان با مراحل آن اعم از: کشت گندم، آسیاب کردن، درست کردن خمیر و پخت نان آشنا شدند. کودکان در این فعالیت مفهوم پیمانه کردن را آموختند، با دست‌های کوچک‌شان خمیر را ورز دادند. با مخمر آشنا شدند و با فرصت دادن به خمیر پف کردن خمیر را دیدند.
بعد خمیر نان را پهن کردند و و روی اجاق نان را پختند. سپس نان‌هایشان را با خودشان بردند تا  درمورد تجربه‌شان سخن بگویند و دسترنج کارشان را به خانواده‌هایشان نشان دهند و به اشتراک بگذارند.

وقتی بچه‌ها کوچکند، چندان مشکل نیست که به آن‌ها کمک کنیم تا اعتماد به نفس به دست آورند. کارهای کوچک می‌توانند تاثیرات بزرگ داشته باشند.

کارهای کوچک، می‌توانند تجربه‌هایی باشند که حامل پیام مهمی هستند. پیامی که می‌گوید: “من می‌توانم این کار را انجام دهم.”

این روزها درمورد خودباوری (اعتماد به نفس) بسیار صحبت می‌شود، اما تا زمانی که ادراک این مسئله براساس تجربه نباشد، مفهومی پوچ است. عزت‌نفس بخش مجزایی از وجود و شخصیت نیست، بلکه با زندگی روزمره در هم آمیخته است و در نتیجه‌ی فعالیتی که موفقیت‌ساز باشد، حاصل می‌شود.

ما دنبال این هستیم که کودکان به تجربیات مثبتی دست بیابند. در فعالیت‌هایی که هزینه چندانی ندارند و به بچه‌ها قدرت تسلط می‌دهند، در آن‌ها شهامت و تعلق به کلاس ایجاد می‌کنند و ترس آن‌ها را از چیزهای جدید و غیر منتظره کم می‌کنند. این کارها به بچه‌ها این نگرش را می‌دهند که: «من از عهده این کار برمی‌آیم.»

ما امیدواریم که بتوانیم در بچه‌ها حس توانایی، احترام به خود و احترام به دیگران را ایجاد کنیم که اساس اعتماد به نفس واقعی است. این بنایی است که آن‌ها در طول زمان به آن چیزهایی می‌افزایند.