کودکان به فضایی برای خلق کردن نیاز دارند

دست‌ورزی یکی از مهارت‌های ضروری کودکان پیش‌دبستانی است. این مهارت موجب می‌شود کودکان در به دست گرفتن مداد و انجام کارهای ظریف توانا شوند و هماهنگی دست و چشمانشان تقویت شود.

در ادامه، روایت معلم از تلاشی در زنگ کار دستی برای تقویت این مهارت را می‌بینیم:

«کاغذهای رنگی را خط‌کشی کردم و قیچی کردن را به کودکان یاد دادم. قرار بود بچه‌ها کاغذها را بچینند و با آن‌ها حلقه‌های رنگی درست کنند.

کودکان در ابتدا کاغذ‌ها را برعکس می‌چسباندند و در وصل کردن حلقه‌ها به هم گیج می‌شدند. کار تا چند حلقه‌ی اول این‌طور پیش می‌رفت.

  • نه محمد، اول کاغذی را که وارد حلقه کرده‌ایم، از طرف رنگی روی هم گذاشته و بعد می‌چسبانیم.

در چسباندن چند حلقه‌ی اول، چهره‌ی بچه‌ها حکایت از پیچیدگی کار و خستگی داشت. از حلقه‌ی پنجم به بعد اما چهره‌ها تغییر می‌کرد.

  • وای خانم معلم، حلقه‌ها داره بزرگ میشه.
  • خانم معلم، میشه ببریمش خونه؟
  • چه قد بزرگ شد؟!
  • خانم معلم، میشه باهاش کلاس رو تزئین کنیم؟»

آنها در چنین فضایی از توانایی های خود، آگاه می‎شوند و شوق به خلق چیزی تازه با دستانشان را در خود پیدا می‎کنند.