ماهنامه «کودکان آفتاب» وارد کتابخانه‌ی طلوع شد

در میان اعضای کتابخانه طلوع مهاجرین افغانستانی هم حضور دارند: دانش آموزان دختر و پسر از گروه های سنی مختلف، و همین طور عده ای از مادران سوادآموز.

چندی پیش با ماهنامه «کودکان آفتاب» آشنا شدیم. این ماهنامه در ایران و برای کودکان و نوجوانان افغانستان چاپ و پخش می‌گردد.

با پیگیری‌های انجام شده، چند شماره از این ماهنامه به دستمان رسید و برای استفاده اعضای کتابخانه آماده شد.

این ماهنامه هم مانند بسیاری از نشریات کودک و نوجوان شامل بخش‌های متنوعی مثل داستان، شعر، سرگرمی، مصاحبه و گزارش است. ماهنامه‌ی کودکان آفتاب سعی می‌کند مخاطبان کودک و نوجوانش را با هموطنان موفقشان در ایران و کشورشان و سایر نقاط جهان آشنا کند. بعضی از مطالب را دانش‌‌آموزان افغانستانی ساکن ایران تهیه و ارسال می‌کنند.

شعار ماهنامه کودکان آفتاب «جهانی آباد با کودکانی شاد و با سواد» است.

برای آشنایی بیشتر با این ماهنامه می‌توانید به این نشانی مراجعه کنید.