سوادآموزان برای معلمانشان می‌نویسند…

نزدیک شدن به ۱۲ اردیبهشت، روز معلم، بهانه‌ای شد تا از مادران و دختران نوجوان سوادآموزِ موسسه‌ی طلوع بخواهیم تا از آنچه آموخته‌اند، از آنچه دوست دارند بیاموزند، و از معلمی برای معلمانشان بنویسند.

بعضی از دست‌نوشته‌های این عزیزان را در ادامه ببینید.