زنگ کتابخانه در پیش‌دبستانی

در ساعت کتابخانه بچه‌ها به همراه خانم کتابدار و کوله‌پشتی پر از کتابش، با قصه‌ها همراه شدند و به سرزمین‌های دور و رمزآلود سفر کردند.
در قسمتی از این زنگ، بچه‌ها کتاب‌های زیادی را برگ زدند و برای تصویرهای کتاب قصه ساختند.

ساعت کتابخانه، فرصتی برای آشنایی با کتاب، کتاب‌خوانی و آشنایی با امانت گرفتن کتاب بود.

پس از این جلسه‌ی آشنایی، بچه‌ها می‌توانند در ساعت کتابخانه کتاب‌های دلخواه‌شان را امانت بگیرند.