معرفی کتاب «در آفریقا همیشه مرداد است»

مؤلف: مارچلو دِ اورتا مترجم: حمید زرگرباشی ناشر: نقش خورشید، چاپ دوم، ۱۳۸۰ …

آنتون ماکارنکو و مجتمع گورکی

آنچه که می‌خوانید عمدتاً خلاصه‌ای از فعالیت‌های آنتون ماکارنکو ا…