«خانه‌ی نوجوان»؛ گام های آغازین

🔶 خانه نوجوان طلوع مکانی است تازه در موسسه طلوع که در آن نوجوانان دختر محله سعدی به فعالیت‌های عملی و دانش‌آموزی خواهند پرداخت. برای آشنایی بیشتر با خانه نوجوان به این آدرس مراجعه کنید: //roshanayetoloo.ir/nojavan

🔶 فعالیت هسته آموزشی هر کدام از بخش‌های خانه نوجوان چند ماهی است که آغاز شده است و مربی‌ها به تهیه مواد آموزشی مشغول‌اند.

🔶 در حال حاضر ما در کار انجام مقدمات برای راه اندازی خانه نوجوان هستیم. بخش مهمی از این فرایند آماده سازی مکان خانه نوجوان است.

 

🔶 در ۱۰ روز گذشته، با همیاری نقاشان ساختمان و افراد داوطلب در این زمینه، در حال رنگ‌آمیزی و تمیز کردن فضای داخلی خانه بودیم.

🔶 همچنین در این مدت در ساختمان اصلی موسسه‌ی طلوع، از نوجوانان مشتاق به فعالیت در خانه، ثبت نام به عمل آوردیم.

🔶 برنامه بعدی ما آماده کردن دکوراسیون داخلی و تهیه وسایل و ابزار لازم کلاس‌ها و همچنین برگزاری جشن ورودی برای نوجوانانِ ثبت نام شده خواهد بود.