تابلوی اندیشه در کتابخانه طلوع

با هدف تشویق دانش‌آموزان به مطالعه‌ی کتاب‌های کتابخانه و تقویت مهارت‌های اندیشیدن در آن‌ها، تابلوی کتابخانه دو بخش جدید خواهد داشت:

  • بخش پرسش‌های ماه، شامل چهار پرسش جذاب که با کمک کتاب‌های موجود در کتابخانه طراحی می‌شوند. برای پیدا کردن پاسخ این پرسش‌ها دانش‌آموزان با مشورت کتابدار به سراغ کتاب‌ها می‌روند و در نهایت پاسخ‌ها را تحویل می‌دهند.
  • بخش عکس و کاریکاتور ماه، که در آن یک تصویر تامل‌برانگیز قرار می‌گیرد و از دانش‌آموزان خواسته می‌شود که برداشت‌شان از آن تصویر را بنویسند و تحویل دهند.

همچنین هر ماه تعدادی معما برای گروه‌های سنی مختلف در تابلو قرار داده می‌شود.

این مطالب هر ماه تغییر می‌کنند.

خبر خوب اینکه اولین گروه از دانش‌آموزان همین هفته پاسخ‌هایشان به پرسش‌های ماه را تحویل دادند. پنجشنبه سه نفر از دخترهای کلاس پنجمی از صبح دور هم نشستند و بین کتاب‌ها جستجو کردند تا پاسخ پرسش‌ها را بیابند. به نظر می‌رسید تلاش آن‌ها بدون توجه به وعده جایزه است و جستجو و همکاری گروهی به تنهایی انگیزه لازم برای انجام این کار را به آنها می‌دهد. در نهایت آن‌ها ظهر موقع رفتن، پاسخ‌های گروهی‌شان را  تحویل دادند.