بچه‌ها، بیاید تماشا!

امسال تابستان در کتابخانه‌ی طلوع سه گروه نمایش دانش‌آموزی تشکیل شده است.

اعضای این گروه‌ها دختران کلاس چهارم و پنجم هستند. ابتدا برای هر گروه، یک سرگروه نوجوان دبیرستانی که علاقمند به این کار بود، انتخاب شد و با اعضای گروهش جلسه‌ای مقدماتی تشکیل داد. در این جلسه، تعدادی کتاب مناسب برای اجرای نمایش در اختیار بچه‌ها قرار گرفت و هر کس پس از مطالعه کتابش، آن را برای بقیه تعریف کرد. در نهایت گروه‌ها کتاب‌های «کلوچه‌های خدا»، «لباس جدید پادشاه» و «زیباترین آواز» را از بین این کتاب‌ها انتخاب کردند.

در قدم بعد، اعضای هر گروه نقش‌های داستان را بین خودشان تقسیم کردند و در مورد آماده‌سازی صحنه و تهیه لباس نمایش پیشنهادهایی دادند.

قرار است پس از تمرین کافی و کسب آمادگی، هر گروه نمایش‌ خود را برای بقیه اعضای کتابخانه اجرا کند.