به مناسبت هفته‌ی کتاب و کتاب‌خوانی

در این شکی نیست که آموزشِ خواندن و تشویق دانش‌آموزان به مطالعه از مهم‌ترین وظایف و اهداف هر محیط آموزشی است. اما گاهی این هدف در میان خیل وسیعی از موضوعات درسی، گُم یا کمرنگ می‌شود. هفته‌ی کتاب و کتابخوانی زمان مناسبی است که دوباره کتاب‌خواندن را همچون یک هدف مهم آموزشی به خاطر بیاوریم.

ما در مجله‌ی طلوع کوشیده‌ایم که مطالبی را به این مناسبت گردآوری کنیم.