گاهی معلولین از دامنهٔ گفت‌وگوهای روزمرهٔ آموزش حذف می‌شوند. این در حالی است که «ا ز هر ده کودک در کشور ما یک کودک معلول است» و همچنین «شایع‌ترین علت طرد از تحصیل در کشور ما معلولیت می‌باشد». به نظر می‌رسد که ضرورت دارد گفتمان پیرامون معلولین را بیش از پیش در دایرهٔ گفت‌وگوهای آموزش و پرورش بگنجانیم.

به مناسبت روز جهانی «افراد دارای معلولیت» مطالبی را در مجلهٔ طلوع گردآوری کرده‌ایم: