برگزاری کلاس فوتبال

تابستان امسال نیز همچون سال گذشته، در موسسه طلوع برای پسران ۹ تا ۱۱ سال کلاس فوتبال برقرار است.

این کلاس‌ها از نیمه‌ی خرداد ماه آغاز شده و به امید خدا تا نیمه‌ی شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

در مجموع ۷۵ نوجوان، در سه کلاس ۲۵ نفره که دو روز در هفته تشکیل می‌شود، در این دوره شرکت کرده‌اند.

در این دوره دانش‌آموزان مهارت‌هایی همچون نحوه صحیح پاس دادن، استپ کردن، شوت کردن و کار تیمی را می‌آموزند.

فوتبال برای این کودکان بازی زندگی است.