برگزاری دو کارگاه آموزشی توسط واحد مشاوره‌ی طلوع در ماه گذشته

در اردیبهشت ماه سال جاری، دو کارگاه آموزشی توسط واحد مشاوره‌ی طلوع در مدارس شهرک سعدی برگزار شد. در کارگاه غلبه بر اضطراب امتحان، دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم در دو جلسه‌ی ۴۵ دقیقه‌ای روش‌های مطالعه، برنامه‌ریزی، قلق‌های یادگیری مؤثر و راه‌های شناسایی نشانه‌های اضطراب را آموختند. در این کارگاه حدود ۲۰ دانش‌آموز شرکت داشتند.

کارگاه دیگری که در اردیبهشت ماه برگزار شد، کارگاه آموزش روش‌های تن‌آرامی و ریلکسیشن برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی دوم بود. در این کارگاه، که در ادامه‌ی کارگاه مقابله با خودزنی برگزار می‌شد، اغلب شرکت‌کنندگان با مسأله‌یخودزنی یا اضطراب و تنش بالا درگیر بودند. دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این کارگاه که حدود ۳۵ نفر بودند، تکنیک‌های تنفس و ریلکسین را آموختند. به یاری خدا کارگاه‌های تکمیلی این دوره نیز در تابستان برای نوجوانان و مادرانشان برگزار خواهد شد.

 

مطالب مرتبط:

برگزاری کارگاه توقف خودزنی برای دانش‌آموزان دختر پایه‌ی هفتم

گزارشی از فعالیت‌های واحد مشاوره‌ی طلوع در سال ۹۵