بازدید اعضای کتابخانه‌ی طلوع از ارگ کریم خان و حمام وکیل

پسران و دختران عضو کتابخانه طلوع، در قالب سه گروه مختلف، از ارگ کریم خانی و حمام وکیل بازدید کردند.

یک نفر از معلمان کتابخانه هم راهنمای بچه‌ها بود و موقع بازدید قصه‌هایی از راه و رسم و منش کریم‌خان در حکومت‌داری برای بچه‌ها تعریف می‌کرد. همچنین نکاتی درباره قنات رکن‌آباد، ایجاد جوی آب در سطح شهر، طرح‌های اسلیمی، حمام ارگ، فعالیت‌ها و رفت و آمدهایی که در حمام‌های قدیم انجام می‌گرفت برای بچه‌ها گفته شد.

دوست‌داشتنی‌ترین بخش این بازدید برای بچه‌ها مجسمه‌های کریم‌خان و وزیران دربار، مجسمه‌های مختلف داخل حمام وکیل (مثل قلندر، پهلوان، دلاک و سلمانی)، در و دیوارهای نقش‌دار، فواره‌ها و حوض‌های قدیمی پر از ماهی، درختان و حیاط زیبای ارگ کریم‌خان بود.

بعد از بازدید هم، هر کدام از دانش آموزان گزارشی از چیزهای جالبی که دیده و شنیده بودند، نوشتند.