از پیله درآمدن؛ یک طرح درس بین‌ رشته‌ای بوم ساخت

یکی از مشکلات همیشگی آموزگاران، به ویژه در کلاس‌های چند پایه، کمبود وقت است. آموزگاران با تجربه برای رفع این مشکل راه‌های گوناگونی را به کار می‌برند. استفاده از دانش‌آموزان توانمند به عنوان دستیار معلم یا کمک گرفتن از دانش‌آموزان پایه‌های بالاتر برای آموزش دانش‌آموزان پایه‌های پایین‌تر، برخی از این راه‌حل‌ها هستند.
اما یک روش بسیار جذاب و کار آمد، طراحی طرح درس بین‌رشته‌ای است؛ طرح درسی که بتواند هم موضوع درس‌های متعدد را پوشش دهد و هم دانش‌آموزان پایه های متفاوت را همزمان در یک فعالیت درگیر کند. در اینجا نمونه‌ای از یک طرح درس بین‌رشته‌ای زیبا و متناسب با زیست بوم منطقه را می‌خوانید که آموزگاری توانمند طراحی کرده است.

طرح درس از پیله در آمدن