آغاز سومین دوره‌ی سوادآموزی در طلوع

ای تو آغاز،

تو انجام،

تو بالا،

تو فرود

ای سراپرده هستی،

سر هر سطر و سرود

بازگردان به سخن دیگربار

آن شکوه ازلی،

شادی و زیبایی را

داد و دانایی را.

تو سخن را بده آن شوکت دیرین،

آمین!

(شفیعی کدکنی)

 

سومین دوره سوادآموزی، ویژه زنان و دختران ساکن در منطقه سعدی از اواسط آبان ماه سال جاری آغاز شد.

در این دوره ۵۲ سوادآموز درپایه‌­های اول، دوم و سوم شرکت می­‌کنند.
هدف از برگزاری دوره سوادآموزی، علاوه بر آموزش مهارت­‌های خواندن و نوشتن، ارتقاء امید و عزت نفس در زنان، ترغیب به مطالعه و آموزش مهارت‌­های زندگی است. در این دوره با هدف توانمندسازی زنان محلی، تلاش شده است تا گروهی از معلمان از میان زنان ساکن در منطقه انتخاب شوند. آموزش معلمان و برگزاری جلسات متناوب آموزشی ویژه معلمان، بخشی از فعالیت‌­ها در این حوزه است.

براساس مطالعات انجام شده در شهرک سعدی، سوادآموزی یکی از نیازهای اساسی و اولویت‌های آموزشی در این منطقه است.
بنابر مطالعه انجام گرفته توسط شهرداری شیراز در سال ۱۳۹۶، از جمعیت ۴۵۱۴۸ نفری بالای ۶ سال که ساکن در شهرک سعدی هستند،  ۱۵% بی­‌سواد مطلق می‌باشند که از این تعداد ۵۷% زن و ۴۳% مرد هستند. به نظر می‌رسد افزایش جمعیت کلی منطقه در سال‌های اخیر، بر شمار بی­سوادان افزوده باشد.

 

منبع:
مطالعه جغرافیای جمعیت شهری شیراز با تاکید بر شناخت ویژگی های جمعیت محلات شهر شیراز جلد اول ـ ویژگی‌های سواد و تحصیلات، ویراست اول، دی ماه ۱۳۹۶، دفتر برنامه و بودجه شهرداری شیراز