واحد آموزش نوجوان طلوع

نوجوانی دوران متلاطم و پر فراز و نشیبی است که خیلی اوقات با دشواری گذرانده می‌شود. پرسش‌ها و تنش‌های درونی نوجوانان معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرند و نیاز آنان به جدی گرفته شدن استعدادها و توانمندی‌هایشان و داشتن چشم‌اندازهایی امیدبخش از زندگی اغلب بی‌پاسخ می‌ماند. همه‌ی این‌ها در حالی است که بسیاری از انتخاب‌های سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده در دوران نوجوانی صورت می‌گیرند: انتخاب‌هایی از قبیل انتخاب رشته و نحوه‌ی ادامه‌ی تحصیلات، انتخاب گروه دوستی، و تعیین ارزش‌ها و مسیر آینده‌ی زندگی.

در این میان نوجوانان محروم با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه‌اند. زندگی در محله‌های جرم‌خیز، محیط زندگی غیرحمایت‌گر و پرآسیب و مسائلی از قبیل فراگیر بودن اعتیاد و فشارهای فرهنگی برای ازدواج زودرس تجربه‌ی نوجوانی را برای آنان دشوارتر می‌کند. در این میان، برنامه‌های رسمی آموزشی در مدارس نیز معمولاً در این زمینه‌ها خدمات زیادی را به نوجوانان ارایه نمی‌دهند.

برای جبران کاستی‌های آموزشی نوجوانان محروم، واحد آموزش نوجوان طلوع، برنامه‌هایی آموزشی را در مناطق و مدارس محروم تدوین و اجرا می‌کند. آموزش‌های ارایه شده به نوجوانان موضوعات متنوعی از قبیل تعیین چشم‌اندازها در زندگی، امید و مقابله با یأس، برقراری ارتباط مؤثر با همسالان و دوری گزیدن از رفتارهای پرخطر را دربرمی‌گیرد.