هر نهالی برای رویش به آبیاری احتیاج دارد و موسسه طلوع نیز برای تداوم و گسترش فعالیت‌هایش نیازمندی‌های بسیاری دارد. یکی از این نیازمندی‌ها، نیاز به منابع مالی است.

هزینه‌های لازم برای فعالیت‌های موسسه‌ی ما از طریق کمک‌های مردمی تأمین می‌شود. شما هم می‌توانید از طریق مشارکت مالی، با ما در راهی که برگزیده‌ایم همراه شوید.

شماره حساب مؤسسه: ۸۰۱۲۲۰۲۱۱ بانک کشاورزی

شماره کارت: ۶۰۳۷,۷۰۷۰,۰۰۰۰,۵۱۰۲

شماره شبا: IR060160000000000801220211

به نام مؤسسه روشنای طلوع مهر شیراز

اعلام تمایل به مشارکت مالی ماهانه