به چرخه‌ی ظالمانه‌ی جهل – محرومیت – جهل پایان دهیم؛ برایشان امکان آموختن فراهم کنیم.

هدف ما

ما و نیازمندان، در تاریکی شریکیم؛ تاریکی‌های نامهربانی، ملال و یأس.

روشنای طلوع مهر بر آن است تا راهی به سوی روشنایی بپوید و برای این راه، آموزش محرومین را به عنوان روشی بنیادین و پرفایده برگزیده است. آموزش محرومین فرصتی است تا ما و آنان به مسائل و مشکلات مشترکمان بپردازیم و گذشته و امروز و فرداهایمان را با هم شریک شویم.

ما می‌خواهیم تا از فرودست‌ترین نقاط زمینمان چشم به آسمان بدوزیم و دعای باران کنیم.

و باور داریم که فرجام این پویش، می‌تواند رویشی جاودانه باشد.

خواندنی‌ها

هر عمل نیک‌اندیشانه‌ای، برای به بار نشستن به دانش احتیاج دارد.

ما در روشنای طلوع مهر بخشی از دغدغه‌هایمان را به عمق بخشیدن، پیراستن و قدرتمندتر کردن فعالیت‌های انسان‌دوستانه اختصاص می‌دهیم و در این راه به تجارب دیگران، هنر و ادبیات، متون مذهبی و منابع چندرسانه‌ای گوناگون نظر می‌کنیم و می‌کوشیم تا مفیدترین و برانگیزاننده‌ترین دانستنی‌ها را به اشتراک بگذاریم.

شما نیز در فهم و گسترش این دانش همراه شوید.

مشارکت مالی

هر نهالی برای رویش به آبیاری احتیاج دارد و مؤسسه‌ی طلوع نیز برای تداوم و گسترش فعالیت‌هایش نیازمندی‌های بسیاری دارد. یکی از این نیازمندی‌ها، نیاز به منابع مالی است.

تمامی هزینه‌های فعالیت‌های مؤسسه‌ی ‌ما از طریق کمک‌های مردمی تأمین می‌شود. شما هم می‌توانید با کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی‌تان ما را یاری دهید.

برای کسب اطلاع از شیوه‌های همکاری غیرمالی با طلوع، بخش «همراه شوید» را مطالعه کنید.